• Hervormd Veenendaal

Welkom bij Hervormd Veenendaal

De Hervormde Gemeente van Veenendaal is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Met negen wijkgemeenten staan wij middenin de samenleving...

...en proberen zodoende een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor geheel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot lidmatenkringen en van koffieochtenden tot gemeenteavonden. Dus genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof dat ons bindt en voedt.

Actueel

De gemeente is en wordt opgeroepen om mee te denken en mee te spreken over  het tot stand te brengen beleidsplan 2014-2017.
Dit meedenken en meespreken vindt plaats in themagroepen. U wordt hierbij dan ook hartelijk uitgenodigd om aan deze in de periode januari-februari 2014 georganiseerde themagroepen deel te nemen. Samen gemeente zijn!

HIER vindt u alle informatie. 

 

 

Kerkdiensten - Zondag 27 april

Collectes

Kerkbeheer: Veenendaal-OostWie over de Rondweg Oost rijdt, ziet meer en meer de nieuwe wijk vorm krijgen. Het is langzamer gegaan dan aanvankelijk gedacht werd, maar het gaat wel door. Mooi is het om te zien, dat het Ontmoetingshuis vorm krijgt. Dat is het hart van de wijk en daar huren we straks ruimte waar wijkgemeente 9 voorlopig erediensten kan houden en waar ze samen kan komen voor andere activiteiten. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we krijgen. In vertrouwen gaan we de weg, die ons geopend wordt. In onze gaven mogen we ons geloof en onze dankbaarheid tonen. We geven om ook op deze nieuwe akker te mogen zaaien en we wachten op zegen.Diaconie: Ouderenzorg Opnieuw worden uw gaven gevraagd voor het diaconale werk onder ouderen in de gemeente. Vaak heeft dit werk een praktisch karakter, in bijvoorbeeld de ouderenreis. Maar ook bemoedigend en gericht op het verminderen van eenzaamheid als we denken aan de senioren contactmiddagen. Van harte ook deze collecte aanbevolen.

 

Julianakerk

09:30ds. G. Herwig, Nunspeet17:00ds. J.K.M. Gerling,

Westerkerk

09:30ds. A. Prins, 18:30ds. W.G. Teeuwissen,

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. C.B. Stam,

De Hoeksteen

09:30ds. L. Kruijmer, 18:30ds. A. Snoek, Kesteren
 

Vredeskerk

09:30kand. E. Boogert, Driebruggen17:00ds. M. Goudriaan,

Oude kerk

09:30ds. A.C. Kortleve, 14:30ds. J.A. Boogaard, dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking17:00ds. C.G. Visser, Rijssen

Veenendaal-Oost

09:30ds. H. Markus, Putten17:00ds. G. van Goch, Scherpenzeel

Engelenburgh

09:30ds. M. Baan,

De Meent

14:30ds. D. van der Zwaag,