• header vredeskerk hoeksteen 2016

Contactgegevens

Predikant: Ds. J.B. ten Hove, tel. 0318 742078, mail jbtenhove@kliksafe.nl

Bijstand in pastoraat:
Prop. A. Langeweg, tel. 06-10377278, mail langeweg83@kpnmail.nl 

Scriba: Oud. J.M. ten Brinke, tel. 0318 701027, mail scribavk@gmail.com

Vredeskerk: Kerkewijk 125, tel.: 0318 526174
Coördinerend koster: C. Versluijs, tel. 0318 304879, mail cversluijs@hotmail.nl  

Wijkcentrum "De Hoeksteen": De Grote Pekken 3, tel.: 0318 528257
Contactpersoon: A.M. Bos, tel. 0318 527121, mail bosjes@filternet.nl


Wijkbrief-Sjofar
Nieuwsbrief van de Vredeskerk en De Hoeksteen. Verschijnt ongeveer om de acht weken. Schriftelijke kopij kunt u aanleveren bij De Kleine Pekken 3. Mailen is ook mogelijk: sjofarnieuwsbrief@gmail.com  

Wijknieuws

Kerstattenties en kerstmiddag 2016. 

Op maandag 12 december hebben de dames van de HVD de kerstattenties voor de ouderen ingepakt. Dat was een heel gezellige middag! De dagen daarna zijn deze attenties rondgebracht naar de senioren van de gemeente. Op woensdag 14 december vond de jaarlijkse kerstmiddag voor senioren plaats. In de ochtend is alles door de HVD-dames klaargemaakt. Er is een foto-impressie gemaakt van het inpakwerk van de kerstattenties en ook van de voorbereidingen van de kerstmiddag én van de kerstmiddag zelf. Om die te zien klik dan HIER


Gemeentedag 2016.

Op zaterdag 17 september vond de jaarlijkse gemeentedag plaats. De gebruikelijke start van het winterwerk. Er was een mooie fietsroute en een sportieve activiteit. Als afsluiting was er samenzang en de High Tea. Een fijne dag met veel onderling contact. Er is een foto impressie gemaakt. Om die te zien klik dan HIER


Bijbelweek 2016.

Van 15 t/m 18 augustus werd de jaarlijkse Bijbelweek gehouden in de Hoeksteen. Voor een impressie zijn er foto's gemaakt. De zijn te vinden door HIER te klikken.


Kerstmiddag Senioren 2015. Op woensdagmiddag 16 december 2015 vond de kerstviering voor senioren plaats. De meditatie werd verzorgd door Proponent De Leeuw. Er werden gedeelten van schriftlezingen en gedichten voorgedragen en er trad een project-mannenkoor op. De kerstmiddag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Foto's zijn te zien door HIER te klikken.


Vrouwenvereniging "Ruth" maakte op 1 december 2015 na de Bijbelstudie – die altijd de eerste helft van een verenigingsavond vult – onder leiding van Gerjanne van Ginkel kerststukjes.
Enkele foto's kunt u zien door HIER te klikken.


Beroepingswerk. Op 17 september heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met de voordracht van onze wijkkerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J.B. ten Hove uit Katwijk aan Zee. Zondagmorgen 4 oktober ging hij in de eredienst voor in onze gemeente. Woensdag 7 oktober bezocht ds. Ten Hove en zijn vrouw Veenendaal. 's Avonds was er een ontmoeting met de wijkkerkenraad. Op 17 oktober moest hij beslissen. Door Gods genade voor onze wijkgemeente mocht hij de weg naar onze wijkgemeente gewezen krijgen en kon hij niet anders dan het beroep aannemen. Daarmee gaf de Heere onze wijkgemeente zicht op de beëindiging van de vacaturetijd. Soli Deo Gloria!

Bevestiging / Intrede: Ds. Ten Hove werd zondagmorgen 7 februari bevestigd door ds. S.J. Verheij uit Barneveld. In de middagdienst deed hij intrede in onze wijkgemeente.


Gemeentedag 2015. Op zaterdag 26 september vond weer de jaarlijkse gemeentedag plaats. En ook weer in combinatie met de start van het jeugd- en jongerenwerk. De dag begon om 10.30 uur in De Hoeksteen. Daarna werd gefietst (of op een andere manier) naar de lunchplek. Na de lunch werd langs een schitterende route door de Betuwe naar de Hervormde Kerk in Achterberg gefietst en werd met elkaar gezongen. Tenslotte terug naar De Hoeksteen voor de High Tea die om ca. 15.30 uur begon. Een fijne dag, met prachtig weer en waarin veel onderling contact was. Er is een foto impressie gemaakt. Om die te zien klik dan HIER.


Muziekavond 2015. Op vrijdagavond 12 juni 2015 werd in De Hoeksteen weer de jaarlijkse muziekavond gehouden. Jong en oud brachten hun muzikale talenten te gehore. De foto's die werden gemaakt zijn HIER te zien.


Preekplaats wijkgemeente, aanvangstijd 2e dienst en overige punten. Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op 10 juni 2015 heeft de kerkenraad een besluit genomen over het advies aan de algemene kerkenraad voor de definitieve besluitvorming, betreffende de preekplaats en aanvangstijd van de 2e dienst. Ook heeft de kerkenraad een besluit genomen over de overige punten van gebruik in de Vredeskerk en De Hoeksteen. De uitkomst is de volgende:

a. Preekplaats wordt de Vredeskerk.

b. De Hoeksteen blijft beschikbaar als wijkgebouw.

c. Aanvangstijd tweede dienst in de Vredeskerk is 18.30 uur.

d. Op de 1e christelijke feestdagen worden voor aanvang van de ochtenddienst liederen in plaats van schoolpsalmen gezongen.

e. In de beide diensten op Jeugdzondag wordt één schoolpsalm vervangen door een geestelijk lied.

f. De ambtelijk aanwezige ambtsdragers staan tijdens de gebeden.

g. De slotpsalm wordt staande gezongen.

De ingangsdatum is 1 januari 2016 geweest.


Slotactiviteit kinderclub Benjamin. Het clubseizoen 2014/2015 werd voor de kinderclub Benjamin op 15 april 2015 afgesloten met een ontspannend bezoek aan speeltuin De Pol. De foto's die daar werden gemaakt kunt u HIER zien. 


Volleybalavond. Op zaterdag 11 april 2015 werd 's avonds weer de jaarlijkse volleybalavond gehouden. Er deden 12 teams mee, die allemaal hun best deden er het beste van te maken. Uiteindelijk kwamen het DOK (diakenen, ouderlingen, kerkrentmeesters) team en het "Five and a half men" team in de finale. Hier werd het DOK-team met een nipt verschil verslagen en werd het "Five and a half men" team dus kampioen 2015.
Behalve het sportieve karakter van de avond werd ook, dankzij  de grote opkomst aan supporters, veel met elkaar gesproken en zodoende weer nieuwe contacten gelegd. De foto's van die avond (met name van de finale) zijn HIER te zien. Na het sportieve moment werd nog een "Happy hour" gehouden. Daar zijn deze keer geen foto's van.


Vrijwilligersavond. Op vrijdagavond 20 maart 2015 werd voor gemeenteleden die in de wijkgemeente op vrijwillige basis één of
meerdere taken verrichten een gezellige avond georganiseerd. Zo'n kleine 90 personen kwamen daar op af. Tijdens het hoogtepunt qua aantal bezoekers bedankte de voorzitter van de kerkenraad hen voor alles wat ze steeds weer doen. De meesten niet eenmaal, maar met regelmaat en het hele jaar door. Er werden enkele foto's gemaakt. Klik hier om ze te zien.


Vrouwenvereniging "Ruth". Op de verenigingsavond van vrouwenvereniging "Ruth" op dinsdagavond 3 maart 2015 werd na de Bijbelstudie in de eerste helft van de avond, de tweede helft gevuld met een creatief deel. Mevr. Lian Hoogendoorn leidde dit creatieve deel over met het zelf maken van mooie lentebloemstukjes. Er werden enkele foto's gemaakt. Wil u de foto's zien, klik dan HIER.


Afscheidsavond fam. Goudriaan. Op dinsdagavond 30 september 2014 werd afscheid genomen van de familie Goudriaan omdat ds. Goudriaan met emeritaat ging. In een vol Sjalôm werd op spontane wijze door veel gemeenteleden die avond een bijdrage geleverd: Door iets te zeggen, te doen, te geven, te laten zien, ten gehore te brengen of – eenvoudig – door er te zijn. De foto's die zijn gemaakt kunt u zien door HIER te klikken.


Gemeentedag 2014. Op zaterdag 27 september
2014 werd de gemeentedag gehouden. Er werd door veel gemeenteleden aan deelgenomen. Er werd gefietst, gezamenlijk geluncht, voor de meest vitalen was er een zeskamp, in de Andreaskerk te Amerongen werd met elkaar gezongen en de dag werd afgesloten met een heerlijk Chinees buffet. Voor foto's klik HIER.


Afscheidsavond fam. Kruijmer. Op dinsdagavond 24 juni 2014 werd in een volle kerkzaal op een waardige wijze afscheid genomen van ds. Kruijmer en zijn vrouw. Er werden foto's gemaakt die u kunt zien als u HIER klikt


Vrouwenvereniging "Ruth" 25 jaar. Op 23 mei 1989 werd op initiatief van enkele gemeenteleden vrouwenvereniging "Ruth" opgericht. Op 27 mei 2014 werd het 25 jarig bestaan herdacht. Voor foto's HIER.


Hoeksteenpot. Gemiddeld om de twee weken is in De Hoeksteen voor hen die meestal alleen aan tafel zitten een maaltijdkring. Beter bekend onder de naam Hoeksteenpot. De data waarop dat is, staan vermeld in de Wijkgids 2015/2016 en worden aangekondigd in het Veens Kerkblad. Van zo'n avond werd een keer een impressie gemaakt. Wilt u die zien, klik dan HIER.


Muziekavond 2014. Op 29 maart werd weer een muziekavond gehouden. Deze keer ter gelegenheid van het tweejaarlijkse HGJB-project. Van de diverse optredens werden foto's gemaakt. Om ze te kunnen zien met u HIER klikken.


Vrouwenvereniging "Ruth" maakte onder leiding van Gerjanne van Ginkel een voorjaars bloemstukje. Er werden enkele foto's gemaakt. Klik HIER


Vrouwenvereniging Ruth. Om de twee weken komt op dinsdagavond de Vrouwenvereniging "Ruth" bij elkaar. Voor een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw en een andere activiteit. Dinsdagavond 15 oktober vond het jaarlijks terugkerende etentje plaats. Daarvan zijn enkele foto's gemaakt. Wilt u ze zien, klik dan HIER


Hoeksteendag 2013. Op zaterdag 28 september werd wer de jaarlijkse gemeentedag gehouden. Ook nu weer in combinatie met de opening van het winterwerk. Daardoor waren ook veel jongeren van de jeugdclubs aanwezig. Voor foto's: Klik HIER.


Parkeren. Er is een brief ontvangen van de burgerlijke gemeente Veenendaal dat er ook op zondag intensief zal worden gecontroleerd op het parkeergedrag. In die brief wordt expliciet vermeld dat er tijdens kerkdiensten zal worden gecontroleerd. En dat verbaliserend zal worden opgetreden. Let er dus op hoe u uw auto bij De Hoeksteen en rondom de Vredeskerk neerzet en houdt u aan de parkeerregels. Het voorkomt ergernis van omwonenden en een bekeuring!


Muziekavond. Enkele gemeenteleden hebben in het voorjaar 2013 het idee opgevat met elkaar te vieren dat onze kerk is opgeknapt. Daartoe was op zaterdagavond 16 maart in De Hoeksteen een muziekavond belegd. Er hadden zich veel jongeren aangemeld die hun talenten op een muziekinstrument of door middel van zang wilden laten horen. Ook was speciaal voor deze avond een gelegenheidskoor ontstaan. Tijdens de avond is een DVD en zijn foto's gemaakt. Voor de foto's klik HIER


Hoeksteendag 2012.
Op zaterdag 29 september werd de jaarlijkse Hoeksteendag gehouden. Voor jong en oud. Bijgaand enkele foto's die werden gemaakt. Klik HIER als u ze wilt zien. Er is ook een foto compilatie in de vorm van een video te zien. Klik dan HIER

 

 

live-kerkdienst

gemist-kerkdienst