Zending en evangelisatie

Centrale Zendingscommissie

Om de gemeente te stimuleren haar roeping te vervullen in de evangelisatieverkondiging aan alle volken heeft de Algemene Kerkenraad een zendingscommissie in het leven geroepen. In deze centrale zendingscommissie (CZC) zijn alle wijken vertegenwoordigd door de wijkcontactpersoon.
De CZC heeft voor de periode 2012 - 2016 een beleidsplan geschreven. Daarin leest u informatie over het doel en de taken van de CZC. Deze zijn beschreven in 4 kernactiviteiten: adviseren, stimuleren, motiveren en coördineren. 

Dagboek GZB

Via de CZC kan het GZB dagboek besteld worden. Als u voor de eerste keer het G.Z.B. dagboek "Een handvol koren" wilt aanschaffen, dan kunt u dit bestellen bij Tony den Oudsten - klik hier om te bestellen

Samenstelling Centrale Zendingscommissie:
Voorzitter: Mw. E.M.C. (Elsbet) Verduijn
Secretaris: Dhr. J. (Jan) Verboom, verboom1964@live.nl, T. (0318) 50 68 12
Penningmeester/Algemeen Adjunt: dhr. A.A. (Tony) den Oudsten

Wijkcontactpersonen:

Wijk  1 - Noord

dhr. H. (Huub) Braafhart

Wijk  2 - Oude Kerk

dhr. C.A. (Kees) Timmerman

Wijk 3&6 -Vredeskerk

dhr. J. (Jan) Veldwijk

Wijk  4 - Sionskerk

dhr. T.G. (Tim) Verduijn

Wijk  5&8 - Westerkerk

dhr. J.J. (Jaap) van der Ham

Wijk  7 - Dragonder

dhr A (Bert) Versteeg

Wijk 9 - Dragonder Oost

dhr. J. (Jan) Heijkamp

Postadres:
Kerkelijk Bureau Herv. Gem.
Fluitersstraat 2
3901 DK Veenendaal

ING-bank NL39 INGB 000 296 90 70 t.n.v. Zendingscomm. Ned. Herv. Gem.

Centrale Evangelisatiecommissie

Voor het evangelisatiewerk in eigen gemeente heeft de Algemene Kerkenraad een evangelisatiecommissie ingesteld. Deze commissie stimuleert en coördineert het evangelisatiewerk in de verschillende wijkgemeenten, dat onder leiding staat van een evangelisatie-ouderling. Het bestuur van deze commissie:

Voorzitter: A.B. van der Roest
Assessor: Ds. G.J. van Steeg
Secretaris: A.H. van Eden
Penningmeester: D. Timmerman

Evangelist:
N. Grijzenhout
Markt 10
3901 DN Veenendaal
T. (0318) 52 67 04

Evangelisatie-ouderlingen: zie wijkgemeenten

Bankrekening Centrale Evangelisatie Commissie: NL39 INGB 000 296 90 70

Bijbelweek

In de laatste week van de schoolvakantie van het basisonderwijs wordt een bijbelweek gehouden. Op negen plaatsen is er kinderwerk voor de 4-10 jarigen. Er zijn ook activiteiten voor de 11+, de 14 + en nog enkele avondprogramma's, alsmede bezoekwerk.

Voorzitter: Ab van Eden
Secretaris: Christa Faber
Penningmeester: Madeleen Pater
Bankrekening Bijbelweekcommissie: NL27 RABO 036 519 58 39
Meer info: www.bijbelweek.nl 

Dabar promotieteam

Contactpersoon:
N. Grijzenhout 
Markt 10 
3901 DN Veenendaal 
T. (0318) 52 67 04

Alpha cursus

Contactpersoon: A. ten Brinke