Gebedspastoraat

Persoonlijke voorbede in de Westerkerk

Elke zondagmorgen is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Een team van bidders staat elke zondag na de dienst klaar om naar mensen te luisteren en voor hen te bidden. Het is een manier waarop we elkaar als broeders en zusters mogen dienen in liefde. Heel eenvoudig samen in verwachting gaan en staan voor Gods aangezicht. Zijn aanwezigheid zoeken en elkaar bemoedigen  met de liefde van God. Ook kunt u een verzoek doen dat wij u thuis bezoeken om met u te bidden.

Iedereen mag komen, ook de kinderen.

Voor nadere informatie kan iemand van het gebedsteam benaderd worden. Namens het kernteam is Marijke Diepeveen tel. 513884 en Bert Troost tel. 520008 aanspreekpunt.

Gebedspastoraat in de Westerkerk

Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg binnen de gemeente.

Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet wil komen in zijn gebrokenheid om herstel te bieden. God wil ons in alle opzichten heel maken; Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten (psalm 103:3-5). In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. Een team van bidders die toegerust zijn voor deze bediening staan klaar om deze zorg te bieden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arnold Vellekoop  tel. 523458 of Henk Reijn tel. 550 674

Jeugd Pastoraat Westerkerk

Zie bijgaande ppt presentatie

Bijlagen:
Bewaar het bestand 20141117_presentatie JPW in de Westerkerk.ppsxPresentatie JPW in de Westerkerk[Presentatie JPW in de Westerkerk]1251 kB

Pastoraat

Pastoraat is het in de Naam van de grote Herder der schapen omzien naar elkaar in de gemeente. Daartoe zijn in de eerste plaats de predikant en de ouderlingen geroepen. Daarnaast is het ook de taak van gemeenteleden om naar elkaar om te zien.

In het pastoraat zijn we elkaar tot hulp en voeren we met elkaar het geloofsgesprek. Dat gebeurt met name als gemeenteleden in bijzondere omstandigheden verkeren, zowel verdrietige als vreugdevolle.

De wijkgemeente is verdeeld in 17 secties van ongeveer 70 pastorale eenheden. De beide predikanten zijn verantwoordelijk voor een deel van de secties. Elke sectieouderling bezoekt, zo mogelijk met een bezoekbroeder, eens in de twee jaar elk adres in zijn sectie. Ook een diaken maakt deel uit van het sectieteam.


Aan elke sectie zijn 2 H.V.D.-dames verbonden. Zij bezoeken nieuw ingekomenen, ouderen rond hun verjaardag, gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis komen en in andere bijzondere situaties.

De predikant bezoekt gemeenteleden in bijzondere situaties. Daarbij is te denken aan opname in een ziekenhuis, langdurige ziekte thuis, rouwsituaties, huwelijksproblematiek, gemeenteleden in geestelijke/psychische/sociale nood, de geboorte van een kind.

In de wijkgemeente functioneert ook  een pastoraal team. De predikant maakt werkafspraken met de leden van dit pastorale team. Zij doen vooral bezoekwerk in het kader van het bijzondere pastoraat.

In de wijkgemeente werken ook 2 pastoraal werkers. Tot hun eerste taak behoort het bezoeken van gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag en het bezoeken van gemeenteleden bij een jubileum. Daarnaast zetten zij zich in ter ondersteuning van de predikanten.

Zodra bekend is, dat nieuw ingekomenen zich in de wijk gevestigd hebben, worden zij zo spoedig mogelijk bezocht door de HVD-dames.