Vrijwilligerswerk

VRIJWILLIGERS NETWERK “ DE HELPENDE HAND ”
RONDOM DE JULIANAKERK 

Hervormde Gemeente Veenendaal ( wijkgemeenten 1 en 7)

  

 

Kringen

Gemeente-avonden

De wijken Noord en Dragonder beleggen gezamenlijk in de periode van de herfst tot het voorjaar een keer per maand een gemeente-avond. Op deze avonden spreekt een deskundige inleider over een voor het geloofsleven belangrijk onderwerp. De avonden worden gehouden in Maranatha. Nadere mededelingen daarover worden geplaatst in het Veens Kerkblad en de agenda van deze website onder de Julianakerk.

Alpha-cursus

Vanuit de Julianakerk wordt jaarlijks een Alpha-cursus georganiseerd waarbij cursisten op een laagdrempelige manier de basis van het christelijk geloof (her)ontdekken en daarover samen in gesprek gaan. De cursus bestaat uit circa 11 avonden en één weekend. De avonden hebben een vaste opzet: warme maaltijd, korte inleiding en bespreking in kleine groepjes. De eerste en laatste avond van elke cursus is een open avond waarbij mensen welkom zijn om vrijblijvend kennis te maken met Alpha-cursus. Alpha is gezellig, verdiepend, inspirerend en gratis. Mail voor meer informatie naar alphajuul@outlook.com

Vrouwenvereniging "Rizpa"
Bijeenkomst om de andere week op maandagavond vanaf 20:00 uur in Maranatha naast de Julianakerk.
Presidente: mevr. G. Westerlaken, tel. (0318) 513622.

Vrouwenkring "Hadassa"
Bijeenkomst om de andere week op dinsdagavond vanaf 20:15 uur in Bethel naast de Julianakerk.
Inlichtingen: Hanneke van Aggelen, tel. (0318) 511391.

Vrouwenochtend
Bijeenkomst op een woensdag in de maand in Maranatha inloop vanaf 9:30 uur,
aanvang 9.45 uur Inlichtingen: Jeannette Kleermaker 0318-505927

Mannenvereniging "Maranatha"
Het doel van de mannenvereniging is om samen de Schrift te bestuderen om op deze wijze onze kennis van God en van onszelf te vermeerderen en te verdiepen. Daardoor  en door de onderlinge ontmoeting worden we toegerust en gestimuleerd om als christen te leven. We oefenen ons in discipelschap, in de zin van: leerling zijn van Jezus Christus, opdat Hij in de geloofspraktijk van elke dag je leermeester is.

Het verenigingsseizoen loopt van  september t/m maart-april, De plaats van samenkomst is gebouw Maranatha naast de Julianakerk. De vereniging komt samen op donderdagavond 1 x per 14 dagen. Nadere berichten hierover staan in het Veens Kerkblad en de Agenda van deze website. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur (vanaf 19:45 uur koffie drinken). Het bestuur bestaat uit: voorzitter ds. A. Jonkman, algemeen adjunct Bart van de Kamp, secretaris Jan van Capelleveen, penningmeester Adrie Thoutenhoofd. Contactpersoon is Jan van Capelleveen, tel. 516930, e-mail jvancapelleveen@solcon.nl.

Bijbelkring Morgenster/Poolster
Inlichtingen: J. van Dieren, tel. (0318) 516323.

Huisbijbelkringen
Contactpersonen: J. Dogterom tel. (0318) 528303, A.A. Huizer, tel. (0318) 515226.

Klassiekerkring
De Klassiekerkring bespreekt gedurende een seizoen (september-mei) een boek dat als klassieker kan worden aangemerkt. De kring komt een keer per maand samen. Inlichtingen: Henk Post, tel. (0318) 502374, e-mail h.a.post@solcon.nl.

Toerusting

Volgens de Bijbel is iedere Christen ook een getuige. De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: ”Jullie zullen mijn getuigen zijn” (Handelingen 1:8). Dit is een opdracht, maar het is ook een belofte. Want als je de Heere Jezus hebt leren kennen als je Redder, dan wil je daarover ook vertellen aan anderen. En daarbij gaat het niet altijd om woorden, het gaat ook om daden.
Een christen hoort te lijken op de Persoon naar wie hij is genoemd: Jezus. Hoe dit gaat? In de woorden van het kinderliedje: “Lees je Bijbel, bid elke dag. Zodat je groeien mag”.
Om zelf meer te leren en toegerust te worden in het geloof zijn er naast de Bijbel hulpmiddelen beschikbaar, zoals boeken en CD’s. Kijk daarvoor ook eens in de lectuurkast in Maranatha.

Kringen

Materialen