Scholen

Primair Onderwijs

Er zijn in Veenendaal 5 Hervormde Basisscholen onder 1 bestuur: Stichting Hervormde Scholen Veenendaal.

SHS Veenendaal en SBHO Veenendaal

Daarnaast zijn er ook een aantal scholen die vallen onder het bestuur van CPOV

Voortgezet onderwijs

lchthus college
Chr. Scholengemeenschap op reformatorische grondslag voor VWO (Atheneum), HAVO en MAVO
Ichthus College Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Kijk voor het volledige overzicht van alle scholen op 'onderwijs in de gemeente Veenendaal' 

Christelijke bibliotheek

Enkele wijzigingen met betrekking tot de openingstijden van de bibliotheek in de zomerperiode:


We blijven de hele zomerperiode OPEN op de WOENSDAGEN.


We zijn GESLOTEN op:

 • dinsdag 25 juli,
 • 1 augustus,
 • 8 augustus,
 • vrijdag 28 juli,
 • 4 augustus en
 • 11 augustus.

Daarna zijn we weer op de gewone dagen geopend.

Vanaf vrijdag 30 juni t/m vrijdag 4 augustus is de uitleentermijn 8 weken.

We wensen u en jullie een fijne periode toe met veel leesplezier.

De bibliotheekcommissie


Kent u de Christelijke bibliotheek al?

 • Gevestigd in Markt 10
 • 3x per week geopend
 • 5 boeken lenen per keer
 • Abonnementsgelden lopen per kalenderjaar, tot 18 jaar €2,50 en boven de 18 jaar €10,00
 • Per geleend boek 10 eurocent betalen, dit moeten we afdragen aan Stichting Leenrecht
 • Regelmatig nieuwe boeken

http://www.markt10.nl/

Christelijke Bibliotheek Veenendaal

Kerkbalans

Kerkbalans 2017 van start!

De kerkbalanskrant 2017 kunt u hier downloaden

Opbrengst Kerkbalans 2016 gelijk aan vorig jaar!
De actie Kerkbalans 2016 is op zaterdagmiddag 30 januari 2016 in Maranatha afgesloten. In de week voorafgaand aan de slotdag zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij u opgehaald en zijn de ontvangen toezeggingen geteld. In het bijzonder bedanken wij de gemeenteleden die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te verspreiden en weer op te halen.
De eerste telling komt uit op een totaal van bijna € 1.060.000. Dit is vrijwel gelijk aan de eerste telling van vorig jaar. Wij zijn dankbaar voor het enorme bedrag dat u hebt toegezegd. De dank aan onze God is groot. In dit enorme bedrag zien wij Gods zegenende hand.
De komende week verwerken we alle toezeggingen in de computer. De definitieve telling van de toezeggingen zal kort daarna worden gepubliceerd op de website en in het kerkblad. Dan zullen ook de opbrengsten per wijk gerapporteerd worden.
Wij bidden om Gods zegen over het werk in de gemeente van Veenendaal.
Het college van kerkrentmeesters

ANBI-status en Overeenkomst Periodieke Giften

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): wie een gift geeft, mag de bijdrage aftrekken van inkomstenbelasting. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Veenendaal en de ANBI-status staat op de website www.hervormd-veenendaal.nl.

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de mogelijkheid om met de Hervormde Gemeente Veenendaal een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt met ingang van 2015 kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI-instelling. U kunt het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Voor meer informatie over de periodieke giften regeling verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan kunt u het pdf-document “Periodieke gift in geld” downloaden, invullen en insturen aan het kerkelijk bureau. U ontvangt de overeenkomst dan door ons ondertekend weer retour. 

De kerkrentmeesters 

 


Eerdere berichten:

 

Opbrengst Kerkbalans per 01-11-2015

Zoals gebruikelijk publiceren wij de opbrengst actie kerkbalans regelmatig:

Wijk

Totaal toegezegd

Ontvangen zonder toezegging

Totaal 

1  € 146.614 € 12.260  € 158.874
2  € 171.980 € 5.540  € 177.520
3 & 6  € 171.619 € 2.290 € 173.909
4  € 153.375 € 4.716 € 158.091
5 & 8  € 266.214 € 2.643 € 268.857
7  € 129.823 € 1.430 € 131.253
9  € 72.364 € 910 € 73.274
TOTAAL  € 1.111.989 € 29.789 € 1.141.778
BEGROOT     € 1.110.000 
BATIG SALDO      € 31.778 

Wij zijn dankbaar dat de toegezegde bijdragen en ontvangsten zonder toezegging nog steeds stijgen. Het batig saldo is nu € 31.778. Voor 2015 was in totaal € 25.0000 minder begroot dan in 2014. Met  de huidige stijging is de begrote opbrengst van 2014, in totaal € 1.135.000, wederom gehaald.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2015, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

ANBI-status en Overeenkomst Periodieke Giften

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): wie een gift geeft, mag de bijdrage aftrekken van inkomstenbelasting. Meer informatie over de Hervormde Gemeente Veenendaal en de ANBI-status staat op de website www.hervormd-veenendaal.nl.

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de mogelijkheid om met de Hervormde Gemeente Veenendaal een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen volledig aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt met ingang van 2015 kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI-instelling. U kunt het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruiken als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Voor meer informatie over de periodieke giften regeling verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan kunt u het pdf-document “Periodieke gift in geld” downloaden, invullen en insturen aan het kerkelijk bureau. U ontvangt de overeenkomst dan door ons ondertekend weer retour. 

De kerkrentmeesters 


Opbrengst Kerkbalans per 01-09-2015

Zoals gebruikelijk publiceren wij de opbrengst actie kerkbalans na afloop van elk kwartaal:

Wijk

Totaal toegezegd

Ontvangen zonder toezegging

Totaal 

1  € 146.379 € 7.155  € 153.534
2  € 171.868 € 4.791  € 176.659
3 & 6  € 172.354 € 1.940 € 174.294
4  € 154.917 € 3.485 € 158.402
5 & 8  € 266.694 € 1.635 € 268.329
7  € 129.833 € 955 € 130.788
9  € 72.389 € 755 € 73.144
TOTAAL  € 1.114.434 € 20.716 € 1.135.150
BEGROOT     € 1.110.000 
BATIG SALDO      € 25.150 

Wij zijn dankbaar dat de toegezegde bijdragen en ontvangsten zonder toezegging nog steeds stijgen. Het batig saldo is nu € 25.150. Voor 2015 was in totaal € 25.0000 minder begroot dan in 2014. Met  de huidige stijging is de begrote opbrengst  van 2014, in totaal € 1.135.000, wederom gehaald.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2015, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters 

 


 

Opbrengst Kerkbalans per 12-02-2015

Wijk

Totaal toegezegd

 

 

1  € 147.809    
2  € 165.354    
3  € 104.019    
4  € 153.425    
5  € 147.386    
6  € 64.185    
7  € 129.823    
8  € 118.164    
9  € 65.959    
TOTAAL  € 1.096.123    
BEGROOT  € 1.110.000    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zie voor gedetailleerde cijfers onderstaand PDF.

 

Opbrengst Kerkbalans 2015

De actie Kerkbalans 2015 is op zaterdagmiddag 31 januari 2015 in Maranatha afgesloten. In de week voorafgaand aan de slotdag zijn de enveloppen voor de actie Kerkbalans bij u opgehaald en zijn de ontvangen toezeggingen geteld. Wij willen in het bijzonder onze dank uit spreken aan de gemeenteleden die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te verspreiden en op te halen.

De eerste telling komt uit op een totaal van € 1.060.921. Dit is een kleine plus van € 2.000 ten opzichte van 2014. Wij zijn dankbaar voor het enorme bedrag dat u heeft toegezegd.

De komende week verwerken we alle toezeggingen in de computer. De definitieve telling van de toezeggingen zal kort daarna worden gepubliceerd op de website en in het kerkblad. Daarbij zullen ook de opbrengst per wijk vermeldt worden.

Wij bidden om Gods zegen over het werk in de gemeente van Veenendaal. Onze God laat niet varen wat Zijn hand begonnen is.

Het college van kerkrentmeesters 

Aan het einde van elk kwartaal publiceren wij de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans.

Opbrengst Kerkbalans per 31-10-2014

Wijk

Totaal toegezegd

Totaal ontvangen

Nog te ontvangen

1  € 163.393  € 149.897 € 13.497
2  € 168.521  € 154.454 € 14.066
3  € 112.541 € 102.791 € 9.750
4  € 162.441 € 150.122 € 12.319
5  € 148.867 € 138.131 € 10.736
6  € 69.434 € 65.946 € 3.487
7  € 133.977 € 124.253 € 9.724
8  € 122.537 € 112.794 € 9.744
9  € 65.778 € 60.829 € 4.948
TOTAAL  € 1.147.487 € 1.059.216 € 88.270
BEGROOT  € 1.135.000    
OVERSCHOT  € 12.487    

Zoals gebruikelijk publiceren wij regelmatig de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans. Er komen nog steeds extra gelden binnen. De ontvangst van de toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 reeds boven het begrote bedrag voor 2014! 

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2014, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Opbrengst Kerkbalans per 03-07-2014

Wijk

Totaal toegezegd

Totaal ontvangen

1  € 159.133  € 108.163
2  € 163.941  € 103.298
3  € 112.356 € 72.294
4  € 159.319 € 103.062
5  € 149.038 € 88.722
6  € 66.411 € 50.371
7  € 133.181 € 93,143
8  € 123.733 € 78.740
9  € 67.515 € 44.764
TOTAAL  € 1.134.626 € 742.578
BEGROOT  € 1.135.000  
TEKORT  -€ 374  

Er komen nog steeds extra gelden binnen. Ook de ontvangst van de initieel toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 dicht bij het begrote bedrag voor 2014.

Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2014, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-bank: NL75 SNSB 093 378 25 00. Bedankt voor uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Opbrengst Kerkbalans per 22-04-2014 

Wijk

Totaal toegezegd  22/04/2014

Totaal ontvangen  22/04/2014

1

 € 153.673

 € 72.655

2

 € 157.626

 € 61.110

3

 € 111.416

 € 44.595

4

 € 156.181

 € 67.771

5

 € 148179

 € 53.095

6

 € 64.819

 € 38.244

7

 € 130.099

 € 60.640

8

 € 122.656

 € 45.015

9

 € 66.340

 € 27.377

   TOTAAL

 € 1.128.832

 € 450.502 

   BEGROOT

 € 1.135.000

 

   TEKORT

 € - 6.168           

  

Zoals gebruikelijk publiceren wij aan het einde van elk kwartaal de tussenstand van de opbrengst actie kerkbalans. Er komen nog steeds extra gelden binnen. De ontvangst van de toegezegde gelden loopt voorspoedig. Met de nog openstaande toezeggingen komt de verwachte opbrengst 2014 dicht bij het begrote bedrag voor 2014. Mocht u nog willen bijdragen aan de actie kerkbalans 2013, u kunt uw bijdrage overmaken op SNS-Bank NL75 SNSB 0933 7825 00. Bedankt voor uw bijdrage!

Het college van kerkrentmeesters


Opbrengst Kerkbalans per 13-02-2014

De afgelopen weken zijn alle ontvangen toezeggingen in de computer verwerkt. De uitkomst van de definitieve telling per wijk is weergegeven in onderstaande tabel. Er is ten opzichte van de voorlopige telling op 25 januari 2014 al ruim € 47.000 bijgekomen. De teller staat op € 1.106.270. Wij zijn u en jullie, na Onze God en Vader, zeer dankbaar voor alle toezeggingen.

We zien wel een daling van circa 2% ten opzichte van de stand vorig jaar. In de begroting 2014 was al rekening gehouden met een daling van 2%. In de begroting 2014 staat een totale verwachte opbrengst kerkbalans van € 1.135.000. Er is dus nog relatief klein tekort weg te werken. De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nog enkele tienduizenden euro’s binnenkomen. De verwachting is dan ook dat we de begrote opbrengst kerkbalans in 2014 zullen realiseren.

Onderaan deze pagina treft u een nadere analyse van de uitslag actie kerkbalans 2014 als PDF document.

Wijk

Totaal dit jaar  13/02/2014

Totaal vorig jaar 12/02/2013

1

 €                    153.588

 €                    153.798

2

 €                    153.966

 €                    151.907

3

 €                    113.371

 €                    118.911

4

 €                    151.119

 €                    164.836

5

 €                    147.894

 €                    155.219

6

 €                      65.274*

 €                      77.146

7

 €                    130.710

 €                    141.085

8

 €                    122.753

 €                    126.000

9

 €                      67.595*

 €                      39.930

   TOTAAL

 €                1.106.270

 €                1.128.832

   BEGROOT

 €                1.135.000

 

   TEKORT

  €                  - 28.730          

 

*In de opbrengst van wijk 9 zijn de straten in het buitengebied die van wijk 6 naar wijk 9 zijn gegaan per 1 februari 2014 opgenomen. Daardoor is het vergelijk met vorig jaar wat vertekend.

Hebt u nog geen bijdrage toegezegd of betaald? Uw bijdrage is welkom op SNS-bank rekening NL75 SNSB 0933 7825 00. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

Eltheto

Op zoek naar een geschikte locatie?

Eltheto VeenendaalOp zoek naar een ruimte voor een receptie? Bent u op zoek naar een ruimte voor een gemeenteavond, of wilt u een vergadering houden?
Voor deze gelegenheden heeft onze gemeente een geschikt gemeentecentrum in het centrum van Veenendaal: gebouw Eltheto.

Over het gebouw

Het gebouw functioneert als gemeentecentrum en als wijkcentrum voor wijkgemeente 2, Midden.
Het kerkelijk bureau is in dit gebouw ondergebracht.
Via de beheerder wordt de zaalruimte (grote zaal en een aantal kleine zalen) verhuurd aan die groepen, die zich aan de gestelde voorwaarden verbinden (familiebijeenkomsten, bruiloften, vergaderingen, enz.)

Beheerder

A. van de Munt
Weverij 188
3901 WG Veenendaal
T. (0318) 51 72 40

Eltheto
Fluitersstraat 2
3901 DK Veenendaal
T. (0318) 51 09 19

Kijk voor meer informatie op onze website:
http://www.eltheto-zalencentrum.nl/eltheto/

Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (van niet-diaconale aard) toe aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkrentmeesters

Elke wijkgemeente heeft een wijkraad van kerkrentmeesters. Deze wijkraad bestaat uit 3 of 4 (ouderlingen-)kerkrentmeester.

De ouderlingen-kerkrentmeester worden verkozen in overeenstemming met de in de verschillende wijkgemeenten geldende procedure voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad benoemd, nadat hun namen ter goedkeuring zijn voorgedragen aan de gemeente.

De samenstelling van de wijkraden van kerkrentmeesters is opgenomen onder de informatie van de wijkgemeenten.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit negen leden. Alle wijkgemeenten zijn in het college vertegenwoordigd. De ouderlingen-kerkrentmeester die namens hun wijkkerkenraad lid zijn van de Algemene kerkenraad zijn automatisch ook lid van het college van kerkrentmeesters.

De overige vier (ouderlingen)-kerkrentmeesters worden benoemd door de de Algemene kerkenraad op gezamenlijke voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters zijn vastgelegd in de “Plaatselijke regeling van de centrale Hervormde Gemeente te Veenendaal” (vastgesteld op 9 februari 2006).

Het college is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Vacant

Secretaris

J. van Voorthuijsen
Nijhofflaan 130
3906 ET Veenendaal
T. (0318) 54 14 06

Penningmeester:

G. Juffer

2e voorzitter

A.T. Bezemer
Bergweg 48
3904 HP Veenendaal
T. (0318) 52 12 17

2e secretaris:

tbd

2e penningm.:

A.J. Overduin

Overige leden

A. Jansen
W. Barentszstraat 9
3902 DE Veenendaal
T. (0318) 51 26 67

M.M. van den Heuvel
Bisschop Davidlaan 7
3905 JW Veenendaal
T. (0318) 55 33 30

Commissies

Het college van kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een aantal commissies.

Financiële Commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële middelen van de Hervormde gemeente.
Hieronder vallen onder meer:

 • het inrichten en op orde houden van de financiële administratie,
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening.

De commissie bestaat uit negen kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs.

Voorzitter:
G.Juffer
E-mail: penningmeesterhgv@gmail.com 

Technische Commissie

Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid voor alle technische zaken, zoals bouwzaken, onderhoud van de kerkelijke gebouwen en pastorieën, installaties, inventarissen en terreinvoorzieningen. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de BHV organisatie in de gemeente.

De commissie bereidt, op basis van een meerjaren planning, onderhoudsplannen voor en bewaakt de realisering van de verstrekte opdrachten. De leden van de commissie onderhouden periodiek contact met de predikanten, wijkkerkenraden en kosters voor inventarisering van de wensen en behoeften op het gebied van het onderhoud etc.

De commissie bestaat uit negen kerkrentmeesters, uit iedere wijkgemeente één. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundige adviseurs op de diverse terreinen van haar bevoegdheden.

Voorzitter:
P. Mackaaij
Veldweg 33
3902 EJ Veenendaal
T. (0318) 51 38 54

Communicatiecommissie

Deze commissie is belast met alle vormen van communicatie en adviseert het College van kerkrentmeesters.

Aandachtsgebieden van de commissie zijn:

 • Huisstijl
 • Communicatieplannen
 • Veens kerkblad
 • Internet site
 • kerkradio en -telefoon. 

De commissie bestaat uit maximaal zeven gemeenteleden. De voorzitter en secretaris van de commissie zijn kerkrentmeester in één van de wijkgemeenten. De overige leden kunnen gemeenteleden zijn met een specifieke deskundigheid.

Voorzitter:
A.J ansen
Willem Barentszstraat 9
3902 DE Veenendaal
T. (0318) 51 26 67

Geldwervings commissie

Deze commissie is belast met alle vormen van geldwerving. Daarbij kan gedacht worden aan kerkbalans, collecten, verjaardagsfonds, oud papieracties, etc.

De commissie adviseert het College van kerkrentmeesters en werkt nauw samen met de financiële commissie en het College van Diakenen.

De commissie bestaat uit tenminste zeven gemeenteleden. De voorzitter en secretaris van de commissie zijn in principe kerkrentmeesters in één van de wijkgemeenten. De overige leden kunnen gemeenteleden zijn met een specifieke deskundigheid.

Voorzitter:
TBD

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau heeft een eigen pagina

Kerkelijke bijdrage

Onze Hervormde gemeente staat voor hoge reguliere kosten. Deze kosten zijn zo omvangrijk, dat het voor een goede en geregelde gang van zaken noodzakelijk is een bron van vaste inkomsten te hebben. Die bron van inkomsten is de "vrijwillige bijdrage". Elk jaar wordt aan de leden van de gemeente van 18 jaar en ouder, gevraagd naar vermogen bij te dragen aan deze "Vrijwillige bijdrage". In een wegwijzer die bij het verzoek om een bijdrage is gevoegd is aangegeven wat de kerk in dat jaar nodig heeft voor al het werk in onze gemeente.

Men wordt gerekend te behoren bij de Hervormde Gemeente Veenendaal, wanneer men uit hervormde ouders geboren is, wanneer men dooplid is of wanneer men openbare belijdenis des geloofs heeft afgelegd. Voor de door het kerkelijk bureau per kas ontvangen kerkelijke bijdragen en giften wordt een genummerde kwitantie afgegeven.

Verantwoording van gelden die tijdens huisbezoek worden ontvangen, gebeurt door middel van publicatie onder de wijkberichten in het Veens Kerkblad.

Voor meer algemene informatie over de jaarlijkse actie kerkbalans zie ook: Actie kerkbalans Hervormd Veenendaal en Landelijke website Kerkbalans

Collectebonnen

Op het kerkelijk bureau zijn collectebonnen (per vel van 20 bonnen) verkrijgbaar van € 0,25, € 0,55, € 0,85, € 1,10, € 2,20 en € 5,00.

De bonnen kunnen ook online besteld worden. Zodra het bedrag is ontvangen worden de bonnen op het aangegeven adres afgeleverd.

Evenals de kerkelijke bijdrage komen ook de collectebonnen voor belastingaftrek in aanmerking. Hiervoor geldt: Indien u meer dan 1% van uw (positief) verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,-per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 

Meer over de ANBI status van Hervormd Veenendaal >

Verjaardagfonds

Elk gemeentelid van 18 jaar en ouder ontvangt op zijn of haar verjaardag een felicitatie namens de Hervormde Gemeente. Tevens is daarbij een envelopje ingesloten. Dat er ook op de geboortedag aan de kerk gedacht wordt, blijkt wel uit de geweldige opbrengst van de afgelopen jaren.

Voorzitter:
mr. K. Kok
Middellaan 83
3904 LG Veenendaal
T. (0318) 52 24 83

Secretaris/penningmeester: S.G.W. van de Pol.

Blokhoofden verjaardagsfonds

Wijkgemeente 1: Mevr. B. Bouwman
Wijkgemeente 2: D. van de Weerdhof
Wijkgemeente 3: G. Bos
Wijkgemeente 4: Mevr. N. Arends
Wijkgemeente 5: Mevr. H. de Jong
Wijkgemeente 6: B.J. Budding
Wijkgemeente 7: H. van den Heuvel
Wijkgemeente 8: G. van de Bilt
Wijkgemeente 9: Mevr. E. van Kruistum

Veens Kerkblad

Iedere week verschijnt er een uitgave van het Veens Kerkblad. Naast de meditatie en het overzicht van de kerkdiensten met de predikanten die daarin voorgaan, bevat het kerkblad onder meer nieuws uit de centrale gemeente en de verschillende wijkgemeenten, publicaties en verantwoordingen van diakenen en kerkrentmeesters en een jeugdrubriek.

Om op de hoogte te blijven van de actualiteit in onze gemeente is een abonnement op het Veens kerkblad onontbeerlijk.

De abonnementsprijs bedraagt momenteel € 17,50 voor een heel jaar bij betaling via automatische incasso. Bij betaling via een toegezonden acceptgiroformulier is de abonnementsprijs € 19,00.

Nieuwe abonnees, mededelingen van verhuizing of eventuele klachten over de bezorging kunnen worden doorgegeven aan het kerkelijk bureau.
Klik hier om een abonnement te nemen...

Wijziging doorgeven

Medewerkers van het kerkelijk bureau verzoeken u vriendelijk eventuele berichten van verhuizing, huwelijk, overlijden of geboorte aan hen door te geven. Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Begroting 2015 CvK 20141220 getekend.pdfBegroting 2015 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2015]807 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2013 Hervormde gemeente Veenendaal.pdfJaarrekening 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Volledige jaarrekening]739 kB
Bewaar het bestand Verslag Kerkblad Jaarrekening 2013 20141004.pdfJaarrekening 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2013]335 kB
Bewaar het bestand 20131227092213199 scan begroting met handtekening.pdfBegroting 2014 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2014]3636 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2012 definitief 31 oktober 2013.pdfJaarrekening 2012 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2012 Hervormde Gemeente Veenendaal]1284 kB
Bewaar het bestand Begroting 2013 AK 20121206 getekend.pdfBegroting 2013 Hervormde Gemeente Veenendaal[Begroting 2013]660 kB
Bewaar het bestand Getekende jaarrekening 2011 Herv Gem Veenendaal.pdfJaarrekening 2011 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2011]6516 kB
Bewaar het bestand Jaarrekening 2010 CvK (1).pdfJaarrekening 2010 Hervormde Gemeente Veenendaal[Jaarrekening 2010]3890 kB

Subcategorie├źn