Christelijke bibliotheek

Kent u de Christelijke bibliotheek al?

  • Gevestigd in Markt 10
  • 3x per week geopend
  • 5 boeken lenen per keer
  • Abonnementsgelden lopen per kalenderjaar, tot 18 jaar €2,50 en boven de 18 jaar €10,00
  • Per geleend boek 10 eurocent betalen, dit moeten we afdragen aan Stichting Leenrecht
  • Regelmatig nieuwe boeken

http://www.markt10.nl/

Christelijke Bibliotheek Veenendaal

Meditatie

En toen Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen: bidt dat gij niet in verzoeking komt. 

Het beste middel tegen verzoeking is: Gebed