• oude-kerk-header

Home Oude kerk

In een christelijke gemeente gaat het om relaties.

Deze relaties zijn mogelijk, omdat God de Eerste en de Laatste is die deze relaties legt en onderhoudt. In en vanuit de gemeente zijn deze relaties te onderscheiden in drie richtingen: naar boven (de omgang met God), naar buiten (betrokkenheid op de samenleving, op de markt) en naar binnen (oog hebben voor elkaar binnen de gemeente).

De gemeente van de Oude Kerk is een ‘Kerk op de markt’.

In de meest letterlijke zin staat ons kerkgebouw op de Markt, het centrum van Veenendaal. De Markt is een drukke plaats van ontmoetingen tussen mensen.

In figuurlijke zin drukt de beeldspraak uit dat wij in een samenleving leven waar we op de religieuze markt lopen; mensen lopen rond en kiezen iets van hun gading.

Te midden van deze markt willen wij een dienende gemeente zijn: in de periode 2013-2016 is het werk in de gemeente gericht op het dienen van en vanuit de gemeente.

Hoe?

Zie ons beleidsplan 2013-2016: Kerk op de markt: een dienende gemeente.

Dit beleidsplan is van en voor de wijkgemeente. Het is een hulpstuk voor onze inzet in de gemeente. Dromen worden omgezet naar concrete plannen. Iedereen in de gemeente kan in meer of mindere mate meewerken om een stukje gemeentewerk nader in te vullen.

Hoe?

Zie de bijlage ‘Gaven & taken’ en ook ‘Jaarplannen Kerk op de markt’.

Klik hier voor de kerkdiensten >