Contactformulieren

Wilt u meer informatie over Hervormd Veenendaal? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, de Algemene Kerkenraad of de webbeheerders.

Kerkelijk bureau / Vragen over Veens Kerkblad

Scriba Algemene Kerkenraad

Webbeheerders


Voor het doorgeven van mutaties kunt u onderstaande formulieren gebruiken.

Wijziging doorgeven:

Ik wil een melding van een verhuizing doorgeven

Ik wil een melding van een huwelijk doorgeven

Ik wil een melding van overlijden doorgeven

Ik wil een melding van een geboorte doorgeven

Meditatie

En toen Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen: bidt dat gij niet in verzoeking komt. 

Het beste middel tegen verzoeking is: Gebed