Jeugdwerk

De centrale kerkenraad heeft een commissie voor het jeugdwerk ingesteld om het werk onder de jongeren te regelen en te bevorderen.

Deze commissie, de Hervormde Jeugdraad, is als volgt samengesteld:

  • elke wijkkerkenraad is vertegenwoordigd door zijn jeugdouderling en als dat niet mogelijk is, een vertegenwoordiger uit zijn midden, die speciaal met de zorg voor het jeugdwerk is belast.

  • afgevaardigden uit de verschillende vormen van kerkenwerk en jeugdwerk, die onze gemeente kent: Centrale kerkenraad, Diaconie, Evangelisatiecommissie, Zondagsschool "Samuël", Kompas (open jeugdwerk).

  • de evangelist-jeugdwerkleider-diaconaal medewerker als adviseur.

Voorzitter: Dhr. H. Kok
Secretaris: Irene Schaap
Penningmeester: Steven Diepeveen

Reprografie:
Fam. G. van Ruiswijk
Dragonderweg 17
3907 HX Veenendaal
T. (0318) 51 37 83

Evangelist-Jeugdwerkleider-Diaconaal medewerker
Nico Grijzenhout  
Markt 10 
3901 DN Veenendaal 
T. (0318) 52 67 04

Begeleidingscommissie:
Voorzitter: N. Wolswinkel
Secretaris: Mevr. C. Ooms-van Dieren
Lid: A.B. van der Roest

Zondagsschool "Samuël''

Iedere zondagmiddag zijn alle jongens en meisjes van 4-12 jaar welkom om te luisteren naar een bijbelvertelling. Ook wordt er veel gezongen.

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. A. Guijt
Secretaris: Mw. J. Drost 
Penningmeester: Dhr. A. Mostert
Bibliothecaris: E. van Laar
Alg. adjunt: Dhr. T. de Gooijer

Bankrelatie: SNS-bank.
Rekeningnummer van de zondagsschool: NL77 SNSB 093 454 35 26

Jeugdclubs

Zie onder wijkgemeenten.

Hervormde Jeugdbibliotheek

Klik hier voor de pagina van de christelijke bibliotheek.

Infotheek

In Markt 10 is een begin gemaakt met het bijeenbrengen en gratis uitlenen van allerlei ondersteunend materiaal voor kerkelijke werkers, ouders, enz.
Openingstijden: dinsdag van 9.00-12.00 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur.
Boeken die u wilt weggooien, kunnen wij misschien goed gebruiken.