• HVN208 Website banner 2

Rust

...Ik zal u rust geven.

(Matth. 11 : 28b)

Volgende week beginnen de scholen weer en is de vakantietijd voorbij.
Hoewel, voorbij? Via advertenties en mailbox worden we al weer opgeroepen alvast weer na te denken over de volgende vakantie, en om die ook maar gauw te boeken. Het lijkt wel alsof we van vakantie tot vakantie leven. Nu heeft vakantie ook iets moois. Het betekent letterlijk ‘leeg zijn’, tijd hebben om te genieten, even weg uit de drukte van alledag, geen agenda, geen huiswerk, even rust. Maar echt tot rust komen …?

Misschien zijn we dat wel een beetje kwijt.
Geen wonder, want als de Bijbel dicht gaat en God uit het zicht verdwijnt, komen we ook niet meer aan rust toe. Want dan moet je alles zelf doen en dan kun je alleen nog maar hard werken, zo goed mogelijk scoren, in de hoop dat je dan een uiteindelijk rust krijgt. Tekenend is wat dat betreft ons woord ‘weekend’. Wij beginnen met de werkdagen en hopen aan het einde daarvan op adem te komen. Maar of dat echt lukt? We hijgen vaak van weekend naar weekend en nemen dan vermoeid de draad weer op. Want we moeten weer zoveel.

Ook in de kerk kun je het gevoel krijgen, dat je heel veel moet. Daar wordt je heel moe van. Met zulke mensen is Jezus in gesprek. Vermoeid en belast noemt Jezus hen, want ze zuchten onder de regels, die hun door de godsdienstige leiders zijn opgelegd. Jezus roept hen, gebiedend: Komt naar Mij toe, vermoeiden en belasten, neem Mijn juk op u. En dat juk van Jezus is een heel ander juk dan hun opgelegd is. Van Jezus moet je niet, van Hem leer je. Want dat zegt Hij: Leert van Mij.

En wat leren we van Hem?
Hij vertelt ons het welbehagen van God. Dat is wie God is en wat God doet. En wie kan dat beter weten dan Jezus, die Kind aan huis is bij God en die tot het laatst toe Kind is gebleven. Want aan het kruis riep Hij stervend nog: Vader in U handen beveel Ik mijn geest. Door de diepte heen kwam Hij thuis. Hij vond rust, niet alleen voor Zichzelf, maar voor allen die Hij op Zijn hart droeg. Daarom kan Hij rust geven, Hij alleen.

Rust is niet iets wat je bewerken kunt, ook niet met vroom en goed te leven of daarvoor je best te doen. Dat brengt alleen maar onrust en daar ga je uiteindelijk aan onderdoor. Jezus roept ons naar Hem toe. Komt tot Mij, met heel je vermoeidheid en al je lasten. Laat wat jou naar beneden drukt aan Mij over. Ik draag het voor jou en Ik draag het weg. Jouw zorgen, jouw lasten, jouw schuld, jouw moeten, het komt allemaal op Mij neer. Wat jij tekort komt, betaal Ik, zodat jij kind mag zijn, kind van God, spelend in Zijn Koninkrijk, op weg naar Zijn toekomst.

Dat is de rust die Jezus geeft.
Dat je door Hem en in Hem kind zijn, kind God voorgoed. Dat kun je niet verdienen, maar dat is verdiend. Dat wil Jezus zeggen en daarom roept Hij ons naar Hem toe. En op de eerste dag, de rustdag met name. Dan horen we Zijn stem, die spreekt van rust. Het is de eerste dag, de dag die getuigt van Zijn overwinning. Daarin ligt rust voor ieder, die in Hem gelooft. En dat is rust, die blijft. Tot over de grens heen.

ds. G.J. van Steeg.

Kerkdiensten - Zondag 20 augustus 2017

Julianakerk

09:30ds. G.H. Koppelman, Wapenveld17:00ds. C. van de Scheur,

Westerkerk

09:30ds. M.L.W. Karels, 18:30prop. N.C. van der Voet,

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. M. van Leeuwen, Voorthuizen
 

Vredeskerk

09:30ds. J.B. ten Hove, 18:30dr. P. Vermeer, Wezep

Oude kerk

09:30ds. C.B. Stam, 17:00ds. A. Stijf, Ede

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A.T. van Blijderveen, 17:00ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

Engelenburgh

09:30prop. G.E. Willemsen,

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

Kerkdiensten - Zondag 27 augustus 2017

Julianakerk

09:30ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg17:00ds. W.G. Teeuwissen,

Westerkerk

09:30ds. W.G. Teeuwissen, 18:30ds. M.L.W .Karels,

Sionskerk

09:30ds. P. Hoogendam, 17:00ds. J. van Rumpt, Hulshorst
 

Vredeskerk

09:30ds. J.B ten Hove, 18:30ds. C. van de Scheur,

Oude kerk

09:30ds. C.B. Stam, 11:15ds. L.C. Buijs, dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking17:00dr. M. van Campen, Ede

Het Ontmoetingshuis

09:30ds. A.T. van Blijderveen, 17:00ds. K.M. Teeuw, Aalst

Engelenburgh

09:30prop C. Budding, Elspeet

De Meent

14:30ds.,

Samenkomsten

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a,
Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF